Sök:
  |  
  |  
  |  
Fjärde Minkrigsflottiljens minnesmedalj
4.MinkrifljMM, 4. Minkrigsflottiljens minnesmedalj
Norrlands trängkårs minnesmedalj
NorrltrkMSM, Norrlands trängkårs minnesmedalj
Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj
UpplVästmlfoMSM, Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj
Skånska Dragonbrigadens minnesmedalj
SkåndragbrigMBM, Skånska Dragonbrigadens minnesmedalj
Mellersta Arméfördelningens förtjänstmedalj
MellfördSM, Mellersta Arméfördelningens förtjänstmedalj i silver
Östra arméfördelningens minnesmedalj
ÖfördMM, Östra arméfördelningen, 4. förd. Minnesmedalj
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj, RoslvkMSM.
Norrlands Dragonregemente Minnesmedalj
Norrlands Dragonregemente (K4) Minnesmedalj, NorrlDragregMSM.
Amfibiestridsskolans minnesmedalj
Amfibiestridsskolans (AmfSS) minnesmedalj, AmfSSMSM.
Norrlands Artilleriregementes minnesmedal
Norrlands Artilleriregementes (A8) minnesmedalj, NorrlartregMSM.
Södra militärområdesstabens minnesmedalj
Södra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloSMSM.
Norrlands ingenjörskårs minnesmedalj
Norrlands ingenjörskårs (Ing3) minnesmedalj, NorrIngMSM
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj, KarlskarregMSM.
Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj
Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj, DalregbrigMSM.
Arméns Underrättelseskolas minnesmedalj i silver
Arméns Underrättelseskolas minnesmedalj i silver, UndSMSM.
Norra militärområdesstabens minnesmedalj
Norra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloNMSM.
Norra arméfördelningens minnesmedalj
Norra arméfördelningen, 6:e fördelningen, NfördMSM.
Skånska trängbataljonens minnesmedalj
Skånska trängbataljonens (T4) minnesmedalj, SkåntrbatMSM.
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj, SmålregbrigMSM.
Västkustens marinkommandos minnesmedalj
Västkustens marinkommandos minnesmedalj, MKVMGM
Gotlands kustartilleriregementes minnesmedalj
Gotlands kustartilleriregementes (KA3) minnesmedalj, GotlkaregMSM.