Sök:
  |  
  |  
  |  

Svenska Officiella

Dalabrigadens förtjänstmedalj i silver
DalabrigSM, Dalabrigadens förtjänstmedalj i silver
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj i guld, FVRFGM
För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR)
Medaljen För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR), GMnor.
Försvarsmaktens reservofficersmedalj
Försvarsmaktens reservofficersmedalj i guld eller silver. Samma band.
Hemvärnets bronsmedalj
Hemvärnets bronsmedalj, HvBM
Hemvärnets Gustaf Petrimedalj
Hemvärnets Gustaf Petrimedalj i brons eller silver.
Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj
Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i guld eller silver
Hemvärnets silvermedalj
Hemvärnets silvermedalj, HvSM
Kriminalvårdens medalj för internationella insatser
KVVSM, Kriminalvårdens medalj för internationella insatser
Livgardets förtjänstmedalj
Livgardets förtjänstmedalj, silver eller guld.
Norrlands signalregementes förtjänstmedalj
Norrlands signalregementes (S3) förtjänstmedalj, NorrsingSM.
Reservofficerssällskapet i Västerbotten
Reservofficerssällskapet i Västerbotten, ROSIV.
Sveriges Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj
SBRGM, Sveriges Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj i guld
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj
SBRSM, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbunds kungliga medalj i silver
Upplands regementes förtjänstmedalj
UpplregSM, Upplands regementes förtjänstmedalj i silver
Värnpliktsmedalj
Försvarsmaktens värnpliktsmedalj i silver, FMvplSM
 
 

Minnesmedaljer

Amfibiestridsskolans minnesmedalj
Amfibiestridsskolans (AmfSS) minnesmedalj, AmfSSMSM.
Arméns Underrättelseskolas minnesmedalj i silver
Arméns Underrättelseskolas minnesmedalj i silver, UndSMSM.
Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj
Dalregementets och Dalabrigadens minnesmedalj, DalregbrigMSM.
Fjärde Minkrigsflottiljens minnesmedalj
4.MinkrifljMM, 4. Minkrigsflottiljens minnesmedalj
Gotlands kustartilleriregementes minnesmedalj
Gotlands kustartilleriregementes (KA3) minnesmedalj, GotlkaregMSM.
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj
Karlskrona kustartilleriregementes minnesmedalj, KarlskarregMSM.
Mellersta Arméfördelningens förtjänstmedalj
MellfördSM, Mellersta Arméfördelningens förtjänstmedalj i silver
Norra arméfördelningens minnesmedalj
Norra arméfördelningen, 6:e fördelningen, NfördMSM.
Norra militärområdesstabens minnesmedalj
Norra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloNMSM.
Norrlands Artilleriregementes minnesmedal
Norrlands Artilleriregementes (A8) minnesmedalj, NorrlartregMSM.
Norrlands Dragonregemente Minnesmedalj
Norrlands Dragonregemente (K4) Minnesmedalj, NorrlDragregMSM.
Norrlands ingenjörskårs minnesmedalj
Norrlands ingenjörskårs (Ing3) minnesmedalj, NorrIngMSM
Norrlands trängkårs minnesmedalj
NorrltrkMSM, Norrlands trängkårs minnesmedalj
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj
Roslagens luftvärnskårs minnesmedalj, RoslvkMSM.
Skånska Dragonbrigadens minnesmedalj
SkåndragbrigMBM, Skånska Dragonbrigadens minnesmedalj
Skånska trängbataljonens minnesmedalj
Skånska trängbataljonens (T4) minnesmedalj, SkåntrbatMSM.
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj
Smålands regementes och Smålandsbrigadens minnesmedalj, SmålregbrigMSM.
Södra militärområdesstabens minnesmedalj
Södra militärområdesstabens minnesmedalj, MiloSMSM.
Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj
UpplVästmlfoMSM, Uppland-Västmanlands försvarsområdes minnesmedalj
Västkustens marinkommandos minnesmedalj
Västkustens marinkommandos minnesmedalj, MKVMGM
Östra arméfördelningens minnesmedalj
ÖfördMM, Östra arméfördelningen, 4. förd. Minnesmedalj